Kami amat bersyukur untuk mewarnai ruang Cyber ketika ini.

Kami penyedia maklumat berkenaan Cyber Range dan ketika ini kami sedang membangunkan Cyber Warrior dikalangan pelajar Politeknik Mersing bagi membantu anda dalam meringankan tugas berkenaan keselamatan Maklumat di tempat anda.

Tanpa Cyber Range, praktis yang digunapakai pada hari ini didapati kurang efisien dan kami terpanggil untuk membangunkan lab ini.

Laman masih dalam pembangunan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kepada kami jika anda ada sebarang pertanyaan.