Page ini didedikasikan kepada penyokong/pelajar dan rakan-rakan kami yang sentiasa menantikan kehadiran kami.

Pada peristiwa yang seterusnya, kami akan membawa seramai 20 Cyber Warrior untuk menuntut ilmu berkenaan Open Source Software! Menggemari pirate software? No!! kami menyokong perkara halal!

Kami akan berjumpa dengan rakan kolaborasi kami dari Ofisgate Academy, iaitu En. Maher Adib dalam labnya berkenaan Wireshark pada 18 Mei ini di UKM bersempena dengan acara Malaysia Open Source Conference 2017.

Free is a freedom. Not free as a free beer! -RMS