Mengapa Cyber Range Academy?

  • Memberi latihan secara intensif berkaitan Cyber Security
  • Menggunakan peralatan terkini dengan mengetengahkan latihan berasaskan real-world
  • Mengadakan kursus bersiri dan diiktiraf oleh MQA dan badan pendidikan
  • Dianjurkan oleh pensyarah yang berpengalaman
  • Akademi yang berasaskan institusi pendidikan yang selari dengan kehendak masyarakat.
  • Menggunakan idea Cyber Range sebagai asas latihan